W celu usprawnienia pracy urzędu, zminimalizowania kolejek oraz szanując Państwa czas wprowadziliśmy obsługę petentów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Dotyczy to szczególnie spraw związanych z:
- nadawaniem nr pesel cudzoziemcom;
- dowodami osobistymi;
- ewidencją ludności: zameldowania, wymeldowania itp.;
- działalnością gospodarczą.
 
W celu ustalenia terminu wizyty w urzędzie prosimy o kontakt pod nr telefonu:
16 888 94 11,
16 888 94 12,
lub sekretariat 16 888 94 00.
 
Sytuacja powyższa związana jest z konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się pod koniec lutego 2022 roku na terytorium Ukrainy. Do Polski przybyło mnóstwo osób poszukujących tymczasowego schronienia. Aby zapewnić uchodźcom bezpieczne funkcjonowanie na terenie naszego państwa oraz umożliwić im swobodne korzystanie ze świadczeń, rząd przyjął specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nałożyły na urzędy dodatkowe zadania, spowodowały znaczny napływ petentów i wydłużyły czas załatwienia spraw.