Na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w 2022 roku.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Przemyśl - Otwórz