Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje odbiorców z miasta Przemyśla oraz gmin zaopatrywanych w wodę, że od 01.08.2022 r. nastąpi planowane płukanie sieci wodociągowej.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe spadki ciśnienia wody, oraz pojawi się zwiększona zawartość chloru w wodzie, który należy usuwać poprzez jej przegotowanie.