Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przemyśl!

Przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023-2032. Jest to bardzo ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy
w perspektywie najbliższych 10 lat.

W procesie programowania i opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023-2032  bardzo istotną rolę odegrają konsultacje społeczne, mające na celu zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla realizacji założonych celów na obszarze Gminy Przemyśl. Wiedza o tym, co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość, a także lokalnych problemów, będzie cenną wskazówką przy tworzeniu nowej Strategii.

W związku z tym prosimy o aktywne włączenie się w prace nad dokumentem poprzez udział w badaniu ankietowym. Badanie będzie prowadzone od 15 do 29 listopada 2022 roku. W celu wypełnienia ankiety należy uruchomić poniższy link, a następnie nacisnąć polecenie „Weź udział”.

Link: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-przemysl-na-lata-2023-2032-konsultacje-spoleczne