Informujemy, że w dniu 30.12.2022 r.

kasa Urzędu Gminy Przemyśl będzie czynna do godz. 12:00.

 Za powstałe niedogodności przepraszamy. 

Wszelkie zobowiązania można regulować 

za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych.


 Rachunki bankowe Gminy Przemyśl

Rachunek podstawowy: 42 1020 4391 0000 6902 0206 8542

Wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych 
(w przypadku braku rachunku indywidualnego)

- opłaty skarbowe,

- wpłaty za wodę i ścieki

- pozostałe opłaty 


Opłaty za gospodarowanie odpadami:

Rachunek bankowy: 53 1020 4391 0000 6002 0206 8591

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.