W związku z zainteresowaniem możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządu Wójt Gminy Przemyśl informuje, iż Gmina Przemyśl zamierza przystąpić do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie.

3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która ustala cenę węgla dla samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny należy dodać koszt obsługi programu, z których jednym z istotnych elementów jest transport. Ostateczna cena dla mieszkańców nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto - bez kosztów transportu do odbiorcy końcowego.

O szczegółach zakupu będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Przemyśl. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Przemyśl.

Wnioski o preferencyjny zakup paliw stałych składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Przemyśl (Biuro Podawcze – parter przy wejściu do budynku) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 nr 344).

W przypadku składania wniosku o preferencyjny zakup paliw stałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich składania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 16-670 48 00 (wew. 303) lub16 888 94 13.

Plików:
Ogłoszenie o przystąpieniu do dystrybucji
Data 2023-01-03
Wielkość pliku 479.67 KB
Pobieranie 167
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do dystrybucji
Data 2023-01-03
Wielkość pliku 13.24 KB
Pobieranie 138

Wniosek
Data 2023-01-03
Wielkość pliku 221.69 KB
Pobieranie 303
 
Wniosek
Data 2023-01-03
Wielkość pliku 38.13 KB
Pobieranie 200