Wójt Gminy Przemyśl i Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu – GKRPA, ul. płk. M. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji społecznych (m.in.: NGO-sów, SZKÓŁ, KGW, OSP, ZHP, RAD SOŁECKICH z terenu Gminy Przemyśl) oraz zainteresowanych Państwa Radnych RG Przemyśl i Sołtysów na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości dofinansowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć środowiskowych oraz szkolnych o charakterze profilaktyki uzależnień; w tym uzależnień behawioralnych połączonych z oddziaływaniami integracyjno - profilaktycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej na terenie Gminy Przemyśl, adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i ich rodzin - mieszkańców Gminy Przemyśl.

Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2023 r. o godz. 13ºº (środa) na sali narad Urzędu Gminy w Przemyślu ( II piętro – s. nr 213 ) - przy ul. płk. M. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.