Poniżej podajemy specyfikację techniczną urządzeń, które będą instalowane w ramach pojektu: "Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno".

Plików:
Fotowoltaika - specyfikacja
Data 2023-02-28
Wielkość pliku 2.7 MB
Pobieranie 325
 
Pompy ciepła - specyfikacja
Data 2023-02-28
Wielkość pliku 2.62 MB
Pobieranie 232

Inwestycja finansowana jest z Projektu pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”, obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU. Numer wniosku  SL: RPPK.03.01.00-18-0066/17.