Ogłoszenie Wójta Gminy Przemyśl w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023-2032. 

Na podstawie art. 6  ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr L/354/2022 Rady Gminy Przemyśl z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, przesyłam w załączeniu kopie ogłoszenia Wójta Gminy Przemyśl w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023 – 2032  w wersji elektronicznej.

Wójt Gminy Przemyśl informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2023-2032.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 27.04.2023 roku do
31.05.2023 roku.

Uwagi można składać:

  • w formie pisemnej poprzez:
    • formularz uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemyśl, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Przemyśl https://gminaprzemysl.pl/ oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Przemyśl, który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Przemyśl, ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.
    • formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemyśl oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Przemyśl https://gminaprzemysl.pl/
    • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

24.05.2023 r. w godzinach 10:00-13:00 w Urzędzie Gminy Przemyśl w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);

29.05.2023 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy Przemyśl w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19.05.2023 r.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Przemyśl,  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Przemyśl, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Przemyśl.

Plików:
Ogłoszenie
Data 2023-04-27
Wielkość pliku 17.81 KB
Pobieranie 161
 
Zarządzenie
Data 2023-04-27
Wielkość pliku 15.97 KB
Pobieranie 135

Strategia Rozwoju Gminy Przemyśl
Data 2023-04-27
Wielkość pliku 4.28 MB
Pobieranie 353
 
Formularz zgłaszania uwag
Data 2023-04-27
Wielkość pliku 25.4 KB
Pobieranie 134