Po raz kolejny Sołectwo Krówniki korzysta z pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2021-2025 na realizację zadania „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 etap III poprzez zakup urządzeń dla siłowni zewnętrznej.

Budżet Województwa Podkarpackiego udziela wsparcia  finansowego gminom, które podjęły decyzje dotyczące realizacji projektów w zakresie aktywacji lokalnych społeczności. Dzięki dofinansowaniu zostały zamontowane cztery zestawy urządzeń do ćwiczeń  na otwartej przestrzeni o wartości 25 092 zł

Partnerem powyższych działań, zgodnie z założeniami programu były: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krówniki, firma „Drak Stanisław Usługi Transportowe, roboty ziemne” a także  wolontariusze z Krównik wraz z Sołtysem.

Partnerzy projektu w ramach działań wolontariackich przygotowali i uporządkowali teren po montażu urządzeń. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krówniki zamontowało tablicę informacyjną dot. realizacji zadania.