Informacja o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/wybory-lawnikow-2023-r/informacja-o-przystapieniu-do-wyborow-uzupelniajacych.html