Wójt Gminy Przemyśl informuje, że na od dnia 1 lutego 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Powyższy wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Przemyśl (przejdź do wniosku) lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Przemyśl.