W dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. odbędzie się IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Przejdź do BIP