24 września 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy (pok. 213, 2p.) odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwórz