W dniu 27.09.2019 r. o godzinie 08.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 212 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwórz