W dniu 30 października 2019 r. o godzinie 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 213 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwórz