W dniu 4 września 2020 r. o godzinie 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 213 odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwórz