W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 213 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwórz