W dniu 22 lipca 2021 r. o godzinie 07:30 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 213 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Przejdź do BIP