Nagranie z LXIX Nadzwyczjanej Sesji Rady Gminy Przemyśl.

 Z powodu usterki technicznej pierwsze 3 i pół minuty nagrania nie zawiera dźwięku. Przepraszamy za niedogodności.

 Uchwały i informacje z obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy Przemyśl: Otwórz