W dniu 24 listopada 2023 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Przejdź do BIP