W dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. odbędzie się LXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przemyśl.

Porządek obrad dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: Przejdź do BIP