Nagranie z LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemyśl.

 Uchwały i informacje z obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy Przemyśl: Otwórz