19 czerwca w Urzędzie Gminy Przemyśl odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medale przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw.
Odznaczenia otrzymali Państwo:
  • Anna i Tadeusz Olszańscy
  • Maria i Kazimierz Pyrcz
  • Joanna i Ryszard Rzechowicz
Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.