Laptopy trafiły do szkół.

Laptopy - Zdalna szkoła

W maju do szkół w Grochowcach, Hermanowicach, Krównikach, Łętowni, Nehrybce, Ostrowie i Ujkowicach trafiło łącznie 77 laptopów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 60 000,00 zł. Laptopy mogą być nieodpłatnie wypożyczone na czas zdalnej nauki uczniom i nauczycielom. Po powrocie do normalnego trybu nauczania pozostaną w szkole i będą wykorzystywane przez uczniów w czasie lekcji.

15 maja 2020 r. ruszył kolejny nabór wniosków na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej „Zdalna Szkoła +”, w ramach którego Gmina Przemyśl może pozyskać dodatkowe 55 000,00 zł.

Zdalna szkoła - loga projektu