Zachęcamy wszystkich do wspólnej akcji zbierania zniczy, które zostaną zapalone na grobach Polskich Bohaterów we Lwowie. Preferujemy znicze Białe i Czerwone.

Miejsca zbiórki: Szkoły, Sołectwa i Parafie z terenu Gminy Przemyśl.

Czas trwania zbiórki: 07.10.2019 r. - 24.10.2019 r.

Zbiórka zniczy - plakat