Od czerwca w Domu Ludowym w Ujkowicach realizowany jest projekt "KLUB GIER PLANSZOWYCH", dofinansowany ze środków PODKARPACKICH INICJATYW LOKALNYCH 2020.

Klub Gier Planszowych - Logo


#PodkarpackieInicjatywyLokalne


W trakcie wspólnych spotkań w „Klubie Gier Planszowych” uczestnicy rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, uczą się współdziałania, przewidywania i podejmowania decyzji oraz przestrzegania ustalonych reguł i regulaminów. Poprzez wspólną zabawę przy grach planszowych dzieci integrują się, usprawniają swoją koncentrację, ćwiczą pamięć oraz logiczne myślenie.

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.”

Projekt KLUB GIER PLANSZOWYCH realizuje :
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Ujkowicach
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ujkowice
  • Stowarzyszenie ADSUM