Drugi rok z rzędu Sołectwo Wapowce otrzymało pomoc finansową w ramach PPOW na lata 2017 - 2020 na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap II Budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia sportowego”.
Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydowały się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.
W ramach przyznanego dofinansowania w Wapowcach została wybudowana siłownia zewnętrzna (6 urządzeń plus mała architektura) oraz zakupiono wyposażenie sportowe: bramki do piłki nożnej, słupki i siatkę do gry w siatkówkę. Całkowita wartość zadania wyniosła 28 105,11 zł.
Do prac przy realizacji projektu włączyło się Stowarzyszenie dla Wsi Wapowce, Ochotnicza Straż Pożarna w Wapowcach, Stanisław Rowiński AUTO SERWIS, a także wolontariusze – mieszkańcy Wapowiec.