Już drugi rok z rzędu Sołectwo Krówniki uzyskało pomoc finansową w ramach PPOW na lata 2021-2025 na realizację zadania pn.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – etap II poprzez zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Krówniki”

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla  gmin, które zdecydowały się realizować projekty w zakresie aktywacji lokalnych społeczności.

W ramach przyznanego dofinansowania w Krównikach zostały zamontowane kolejne urządzenia zabawowe i elementy małej architektury na powstałym w ubiegłym roku placu zabaw. Całkowita wartość tego zadania wyniosła  26 797 zł.

Do prac przy realizacji projektu włączyły się: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krówniki , firma „Drak Stanisław Usługi Transportowe, roboty ziemne”, a także wolontariusze – mieszkańcy Krównik na czele z sołtysem wsi.

Partnerzy projektu zajęli się przygotowaniem terenu i uporządkowaniem po wykonanym montażu urządzeń. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krówniki przygotowało punkt promocyjno-informacyjny dot. projektu podczas pikniku dla dzieci zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Krównikach.

Naszym milusińskim życzymy udanej zabawy na nowym placu zabaw.