10 listopada 2022 roku w Ostrowie miały miejsce Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je o godzinie 17.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny pod przewodnictwem Księdza Leona Salomona – proboszcza z podlwowskich Winnik, z udziałem Księdza Krzysztofa Pawliszko – Proboszcza z Ostrowa oraz Księdza Pawła Storka – Proboszcza z Kuńkowiec.
 
Po Mszy poczty sztandarowe wraz z wszystkimi uczestnikami uroczystości udały się pod Pomnik Patriotów Polskich na Placu Szkolnym. Pod Pomnikiem wartę honorową wystawili Strażacy z gminnych jednostek OSP oraz Ostrowscy Harcerze z 21 Przemyskiej Drużyny Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich! Do zgromadzonych przemówili: Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Marek Wasiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl oraz Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
 
 
Kolejnym punktem programu był krótki Koncert Laureatów VII Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Domu Ludowym w Ostrowie.
 
 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, pocztom sztandarowym, delegacjom szkół i gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminnych uroczystości oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek przyczynili się do przygotowania tych uroczystości.
 
Galeria zdjęć na facebook-u: Otwórz