Gmina Przemyśl uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – umowa nr 6220/2023/EE/R/DDE z dnia 27.06.2023 r. 

Całkowita wartość zadania wynosi 47 469,10 zł, w tym wysokość dofinansowania 42 722,19 zł i wkład własny 4 746,91 zł. W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Ujkowicach zostanie wykonana Ekopracownia. Przewidziano wykonanie nowej podłogi, zakup wyposażenia pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych umożlwiających prowadzenie ciekawych zajęć i doświadczeń oraz naukę w efektywny sposób.

Tablica - Ekopracownia w Ujkowicach