W dniu 13.03.2024  r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/wybory-samorzadowe-2024-r/876371_informacja-komisarza-wyborczego-w-przemyslu.html