w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, sala narad zostanie przeprowadzone losowanie  jednolitych numerów:

1) dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;

2) dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/wybory-samorzadowe-2024-r/879911_informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-przemyslu.html